MERCHANDISING

Device

Satış noktasında; satın alma eğilimi ve eylemini teşvik edecek şekilde, hedef kitle ile marka arasındaki aidiyetin sağlanması yönünde gerçekleştirilen proaktif yaklaşımların tamamıdır.

MERCHANDISING FAYDALARI

Merchandising, tüketiciyi ürünü satınalması yönünde hareketlendirir, Tüketicide farkındalığı sağlayarak ürünün rakiplerine karşı çok daha ön planda kalmasını mümkün kılar, marka değerini arttırır, Ürünlerin raf paylarının Pazar payı oranlarıyla uyumlu olmasını ve hatta daha da yukarılarda tutunmasını sağlayarak Pazar payını arttırır, Saha çalışmalarının en etkili raporlamalarla online olarak firma yetkililerine ulaştırılması ve aksiyon alınmasını sağlar, Tüketici ile ürün arasındaki direkt temasın sağlanarak bağlılık ve sempatinin artmasına zemin hazırlar, Ürünün; doğru mesajlarla en hızlı ve en verimli şekilde tanıtılmasına olanak sağlar, Ürün stoklarının maximum seviyelerde tutulmasını sağlayarak satış artışını gerçekleştirir.